Workshops om datahanteringsplaner: DMP under projektet

Tillsammans med bl.a. GIO, IT och arkivet arrangerar biblioteket i höst tre workshops om hantering av forskningsdata för högskolans forskare. Fokus ligger på att ta fram och uppdatera en datahanteringsplan (DMP, efter engelskans ”data management plan”). Vi kommer titta på alla delar av DMP under ett forskningsprojekt, från ansökan till arkivering och även eventuell tillgängliggörande av data. Du kan delta i enstaka workshops, eller hela serien. Vi arrangerar också en separat workshop för det konstnärliga området.

Under detta tillfälle jobbar vi med en DMP som kan bifogas i en ansökan om forskningsmedel.

Workshoppen kommer att hållas på engelska.

Vid frågor, kontakta pieta.eklund@hb.se eller signe.wulund@hb.se.

Anmäl dig till workshoppen här.