Rise and shine: Användbar information för doktorander (och andra)

Det är mycket att hålla reda på när man börjar med forskning! Denna Rise and shine kommer täcka viktiga aspekter av informationssökning, publicering, öppen vetenskap, forskningsdatahantering och mer. Låt biblioteket guida dig till den hjälp som finns att få på din doktorandresa - och efter den. Presentationen är öppen för alla deltagare, inte bara doktorander!

Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/66640642560 (inloggning med ditt HB-konto krävs)
Språk: Flexibelt
Anmälan: Ingen anmälan krävs.

Rise and shine med biblioteket är en serie med 20-minuters-presentationer som ges på Zoom en gång i veckan klockan 08:15. Läs mer och se hela programmet här.