Rise and shine: Generativ AI i forskningen – vad du behöver veta

"Det utvecklas nya verktyg med AI-inslag för forskning men vad får eller kan jag använda? Denna Rise and Shine fokuserar på några av de guidelines om användningen av generativ AI (GAI) som har nyligen kommit och belyser även de fem stora förlags* generella instruktioner för användning av GAI. 
* Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis, Wiley och Sage."

Zoomlänk: https://hb-se.zoom.us/j/66640642560 (inloggning med ditt HB-konto krävs)
Språk: Flexibelt
Anmälan: Ingen anmälan krävs.

Rise and shine med biblioteket är en serie med 20-minuters-presentationer som ges på Zoom en gång i veckan klockan 08:15. Läs mer och se hela programmet här.