Ny entré till grupprummen på plan 5

Från och med måndagen den 27 september är entrén till grupprummen på plan 5 i J-huset (biblioteket) flyttad. Tidigare har man kommit till grupprummen via biblioteket, men nu är den vägen stängd. Ny entré till grupprummen finns i korridoren på plan 5.

Du tar trapporna eller hissen i Vardagsrummet upp till plan 5 och följer sedan korridoren ner mot grupprummen så hittar du entrén där.

Detta medför att grupprummen nu kommer att vara tillgängliga även när biblioteket är stängt.

Grupprummen är tillgängliga dagligen kl. 07:00–22:00 och bokas via KronoX resursbokning.

KronoX resursbokning

I biblioteket finns fortfarande nio bokningsbara grupprum kvar, dessa hittar du på plan 3.