Att hänvisa i andra hand

Du bör undvika att använda dig av andrahandskällor, men ibland kan det vara nödvändigt. Diskutera gärna situationen med din handledare.

När du hänvisar till en källa i andra hand ska båda källorna finnas med i texthänvisningen men inte i källförteckningen. I texthänvisningen ska du ange den ursprungliga källan först och hänvisa till den författare som du faktiskt har läst. I källförteckningen anger du bara den källa som du har läst.

I exemplet nedan har du läst om Durkheims teorier i en lärobok författad av Johansson och Miegel.

I din text: 
Durkheim gör en distinktion mellan samhällen kännetecknade av mekanisk respektive
organisk solidaritet, där den organiska innebär hög grad av arbetsdelning och
specialisering vilket gör oss alla beroende av varandra för att samhället böcker
skall fungera (Durkheim 1893 se Johansson & Miegel 1996, s. 39).

Referens till källförteckningen:
Johansson, T. & Miegel, F. (1996). Kultursociologi. Studentlitteratur.