Årsredovisningar

Företaget är författare. Om du hämtar årsredovisningen på företagets webbplats anger du URL och om du hämtar den från en databas ska du ange databasens namn eftersom innehållet skiljer sig åt. Den version som är tillgänglig i databasen Retriever Business innehåller bara den ekonomiska redovisning som lämnas till Bolagsverket medan den version som tillhandahålls via exempelvis företagets egen webb har annan layout och kan innehålla ytterligare förklarande texter, bilder m.m.

I din text:
Holmen AB (2021) redovisar i sin delårsrapport…
…i årsredovisningen från 2020 (Holmen AB 2021).

Referens till källförteckningen:
Holmen AB (2021). Holmens delårsrapport januari-juni 2020. Tillgänglig: Retriever Business.

Holmen AB (2021). Årsredovisning 2020. Holmen AB. http://investors.holmen.com/files/press/holmen/202103299942-1.pdf