Internt opublicerat material

Ibland behöver man använda opublicerade dokument som inte är tillgängliga för allmänheten utan bara för internt bruk inom en organisation. Det kan röra sig om exempelvis kompendier, dokument från intranät, checklistor, rutiner, minnesanteckningar, material från föreläsningar. Ange frasen [internt material] inom hakparentes för att klargöra att materialet endast är tillgängligt för personer inom verksamheten.

Om du har möjlighet kan det vara en god idé att också bifoga det opublicerade materialet i form av en bilaga till ditt arbete. På det sättet kan läsaren ta del av samma information som du. Observera att du i sådana fall behöver tillstånd från den som äger rättigheterna till materialet.

I din text:
(Högskolan i Borås, biblioteket 2022)

Referens till källförteckningen:
Högskolan i Borås, biblioteket (2022). Säkerhetsrutin vid användning av återlämningsmaskin [internt material].