Läroplaner

Läroplaner är förordningar utfärdade av regeringen. Eftersom man sällan använder utgåvan från Utbildningsdepartementet som källa i uppsatser utan i stället den version som Skolverket ger ut rekommenderar vi nedanstående skrivsätt.
Läroplaner har vedertagna förkortningar som du kan använda dig av när du hänvisar. Första gången du nämner läroplanen i texten är det dock bra att skriva ut dess fullständiga titel, därefter kan du hänvisa enbart till förkortning och årtal.
Sist i referensen kan du ta med en länk till det elektroniska dokumentet, om det är ett sådant du har läst.

I din text:
I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket 2018, s. 5) framhålls vikten av att arbeta med jämställdhetsfrågor…

Referens till källförteckningen:
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Skolverket. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf