Pressmeddelanden

Referensen ställs upp på organisationens namn. Efter titeln anges [pressmeddelande] samt datum för utgivning, därefter URL.

Angående organisation med långt namn och akronym se sidan Personlig upphovsman saknas i denna guide.

I din text:
...tillgången till grönytor skiljer sig stort mellan skolbarn i olika delar av landet (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2022).

Referens till källförteckningen:
Statistiska Centralbyrån (SCB) (2022). Här finns skolområden med mest grönt på marken [pressmeddelande], 9 juni. https://www.scb.se/pressmeddelande/har-finns-skolomraden-med-mest-gront-pa-marken/