SOU - Statens offentliga utredningar

Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv. Utredningen ska stå som författare och departementet blir utgivare (förlag).

I din text: 
När Bostadstaxeringsutredningen (2012) lade fram sin rapport…

Referens till källförteckningen:
Bostadstaxeringsutredningen (2012). Bostadstaxering: avveckling eller förenkling (SOU 2012:52). Finansdepartementet.