Föreläsningsmaterial

Notera att du i första hand skall läsa och referera till kurslitteraturen eller litteratur som du själv sökt fram och inte till dina föreläsare. Eftersom vi får många frågor om hur man refererar till föreläsningar och annat undervisningsmaterial har vi lagt till detta stycke för vägledning.

Citerar du källor som saknar siduppgift anger du på annat sätt var i källan citatet återfinns. Du kan ange rubrik (stycke, kapitel) i t ex. ett icke sid-numrerat kompendium, numret på bilden i en en PowerPoint eller tidpunkten då citatet dyker upp i en film.
Läs mer om att citera källor i kapitel 4 Citat.

Om det på din kurs är accepterat med referenser till föreläsningsmaterial kan du göra på följande sätt:

  • Föreläsning, live. Refereras enligt rekommendationerna för Personlig kommunikation i denna guide.
  • Föreläsning, inspelad, endast tillgänglig på lärplattform. Refereras enligt rekommendationerna för Internt opublicerat material i denna guide.
  • Föreläsning, inspelad, publicerad och åtkomlig på webben. Refereras enligt rekommendationerna för Video i denna guide.
  • Föreläsningsmaterial i form av dokument; åhörarkopior, kompendium eller liknande. Refereras enligt rekommendationerna för Internt opublicerat material i denna guide.