Databaser 2021

Nya databaser

ASTM Compass

Denna fulltextdatabas ger tillgång till alla amerikanska standarder som ASTM ger ut. Dessutom ingår ASTMs egna tidskrifter och en mängd rapporter och konferensbidrag.

Till ASTM compass

The Blackwell Encyclopedia of Sociology

Ett uppslagsverk som tar ett helhetsgrepp om sociologi med över 2000 uppslagsord och begrepp. Det uppdateras regelbundet.

Till uppslagsverket

JSTOR Sustainability collection

Detta är en ämnesövergripande samling med artiklar från c:a 115 tidskrifter om hållbarhet och över 5 400 öppna rapporter och böcker från ett 30-tal myndigheter och organisationer som arbetar med hållbarhet på olika sätt.

Till JSTOR Sustainability

Exempel på tidskrifter som ingår:
SAE International Journal of Materials and Manufacturing
Natural Resources Journal
ReNew: Technology for a Sustainable Future
Sanctuary: Modern Green Homes

PressReader

Här får du tillgång till massor med dagstidningar från Sverige och hela världen. Du kan också läsa en mängd magasin och tidskrifter på alla språk.

Till PressReader

Förändringar i befintliga databaser

Mary Ann Liebert

Av det amerikanska förlagets 70 tidskrifter inom bioteknik, biomedicin, beteendevetenskap,  medicin och omvårdnad har vi nu ett abonnemang på 5 titlar. Det är de som använts flitigast av högskolans användare.

Breastfeeding Medicine
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking
Industrial Biotechnology
Journal of Palliative Care
Journal of Women's Health

Övriga titlar har vi tillgång till fram till 2020.

Avtal med fri publiceringsrätt för öppen tillgång

Utöver vad som nämnts ovan har biblioteket numer ett flertal avtal som ger författare knutna till Högskolan i Borås rätt till publicering med öppen tillgång (open access) utan kostnad. Läs mer om detta på sidan för Forskarstöd.

Följande informationsresurser avslutas

Inga resurser har avslutats inför detta år.