Databaser 2023

Nya databaser

Oxford Journals

Avtalet med Oxford Journals är ett s.k Read & Publish-avtal. Det består av c:a 370 hybridtidskrifter med möjlighet till öppet tillgänglig publicering utan kostnad för författarna. I avtalet ingår även fri publicereing i förlagets tidskrifter som är Fully Oppen Access, 111 till antalet.

Tidskrifterna indelas i sex ämnesområden: medicin, biovetenskap, humaniora, samhällsvetenskap, matematik/fysik och juridik.

Till Oxford Journals

Refinitiv Workspace

Ett finansiellt instrument främst tänkt för studenter på civilekonomprogrammet. Refinitiv Workspace ger dig tillgång till finansiell data, nyheter, analys- och produktivitetsverktyg.

Konto skapas genom själv-registrering. Klicka på Sign in to Workspace web access och registrera dig med din högskolemail.

Till Refinitiv Workspace

Förändringar i befintliga databaser

Oxford Scholarship Online

Tre samlingar med e-böcker har sagts upp: Palliative care, Public Health och Social Work.
Och tre samlingar med e-böcker behålls:
Business & Managemanet, Psychology och Sociology.

Följande informationsresurser avslutas

IOS Press avslutas på grund av låg användning.

OECD iLibrary avslutas på grund av låg användning.

Proquest One Business avslutas på grund av hög andel överlappande material från andra databaser.