Tillgång till bibliotekstjänster under utbrottet av coronavirus

Aktuella restriktioner på biblioteket

Biblioteket är tillgängligt för högskolans studenter och personal så att det är möjligt att låna och återlämna böcker. Tänk på att du måste ha med ditt passerkort för att ges tillträde till lokalerna. Notera att biblioteket fortsatt inte är tillgängligt för allmänheten och externa studenter.

Du uppmanas att bedriva självstudier hemma och inte befinna dig i bibliotekets lokaler mer än nödvändigt. Om du har särskilda skäl, till exempel om du inte har möjlighet att studera hemifrån eller om du har behov av särskild utrustning eller nätverket i högskolans grupprum och datorsalar, är lokalerna tillgängliga med passerkort.

Du kan kontakta bibliotekets personal via telefon, e-post, chatt och Zoom. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss med dina frågor!

Öppettider och kontaktinformation

Öppettider:
Under sommaren varierar bibliotekets öppettider - se sidan Öppettider.

Kontaktinformation:
Telefon: 033-435 40 50
E-post: biblioteket@hb.se
Chatt: Se startsidan
Fråga bibliotekarien

Begränsningar i lokalerna

För att minska risken för smittspridning och för att det skall kännas säkrare att vistas i lokalerna har följande åtgärder vidtagits:

  • Loungen är avspärrad
  • Kontakt med informationspunkten sker på avstånd genom plexiglas
  • Information om att hålla avstånd och sköta handhygien finns tillgänglig
  • Handsprit finns tillgänglig på flera platser i lokalerna

Verksamheter som bedrivs digitalt

Följande verksamheter kommer fortsatt att bedrivas digitalt i första hand (via Zoom):

Lån och återlämning av böcker

Du hämtar själv de böcker du vill låna på hyllorna och lånar dem i utlåningsstationen.

Återlämning av böcker sker i återlämningsautomaten. Den är tillgänglig enligt bibliotekets öppettider och dygnet runt för dig som har ett inpasseringschip. Om du inte har möjlighet att komma hit för att återlämna böcker går det bra att skicka böckerna med post.

Vi fortsätter att låna ut kursreferensböckerna på plan 1.

Det elektroniska biblioteket

Större delen av bibliotekets resurser, förutom det tryckta materialet, når du via webbplatsen.

Mer information

Begränsningen gäller tillsvidare, följ uppdateringar på högskolans centrala webb:

Det är viktigt att tänka på att hålla avstånd och sköta handhygienen vid besök i biblioteket. Tillsammans kan vi minska smittspridningen. Känner du dig sjuk, vänligen stanna hemma.