Seminarier under Bokmässan

Litteraturen på undantag

Vad säger forskningen om dagens unga vuxna som litteraturläsare? Den frågan ställs i den nyproducerade boken ”Fiktionsläsningen i internetsamhället: litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering”, ett treårigt VR-finansierat forskningsprojekt. Under en paneldebatt presenteras bokens frågor och resultat.

Rum för de yngsta – barns delaktighet i kulturverksamheter

Hur utvecklar man biblioteksverksamhet utifrån ett perspektiv som inte bara är de vuxnas? Bibliotekshögskolans Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin forskar båda om barn, unga och delaktighet. På Bok- och biblioteksmässan medverkar de i en paneldiskussion som – i förlängningen – syftar till att göra små röster hörda.

Vem älskar den svenska e-boken?

– Svenska folket är välförsedda med den utrustning som krävs för att kunna läsa e-böcker. Ändå är intresset för att köpa e-böcker lågt. Istället lånas e-böcker, framförallt genom biblioteken, vilket i sin tur leder till spänningar mellan förlag och bibliotek, säger Skans Kersti Nilsson.

Att skapa läsintresse med Läslyftet

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att arrangera undervisning som stimulerar elevernas läsintresse och stödjer dem i att utveckla språkförmågan. Gunilla E Magnusson, ansvarig för Läslyftet vid Högskolan i Borås, berättar om satsningen och om framtagningen av den modul som högskolan haft ansvar för på ett miniseminarium på Bok- och biblioteksmässan 25/9.