Monterprogram

Bli mentor till en bibliotekarie!

Datum: Torsdag 24/9, kl. 11:00-11:20
Plats: B06:71

Få reda på mer om BHS populära mentorprogram. Träffa mentorer, studenter och ansvariga lärare.

Medverkande: Amanda Glimstedt och Ingrid Johansson
Typ: Monterprogram

Vem älskar den svenska e-boken?

Datum: Torsdag 24/9 kl. 14:35-14:55

Plats: B06:71

Hur påverkar e-boken läsvanor, bokmarknad och folkbibliotek i Sverige idag och i framtiden? Samtal efter seminariet.

Medverkande: Lars Höglund, Elena Maceviciute, Tom Wilson, Annika Bergström, Skans Kersti Nilsson
Typ: Monterprogram

Rum för de yngsta

Datum: Torsdag 24/9 kl. 16:00-16:20

Plats: B06:71

Att förstå barns delaktighet i kulturverksamheter och rummets funktion för delaktighet. Samtal efter seminariet "Rum för de yngsta".

Medverkande: Frances Hultgren, Amira-Sofi Sandin, Barbro Johansson
Typ: Monterprogram

Bli en mentor till en bibliotekarie!

Datum: Fredag 25/9, kl. 10:30-10:50
Plats: B06:71

Kom och få reda på mer om Bibliotekshögskolans populära mentorsprogram. Träffa mentorer, studenter och ansvariga lärare.

Medverkande: Amanda Glimstedt och Ingrid Johansson
Typ: Monterprogram

Att skapa läsintresse genom Läslyftet

Datum: Fredag 25 sep kl. 11:15-11:35
Plats: B06:71

Samtal om Skolverkets projekt "Läslyftet", om att skapa läsintresse hos skolelever och om Kulturrådets läsfrämjande arbete.

Medverkande: Gunilla E Magnusson, Lotta Brilioth Biörnstad
Typ: Monterprogram

Litteraturen på undantag?

Datum: Fredag 25 sep kl. 13:30 - 13:50

Plats: B06:71

En ny studie har undersökt hur dagens ungdom uppvuxna med internet ser på litteratur och läsning. Samtal efter seminariet med forskare från projektet samt Ebba Witt Brattström.

Medverkande: Skans Kersti Nilsson, Torsten Pettersson, Maria Wennerström Wohrne
Typ: Monterprogram

Att främja och förbättra återanvändning av digital information 

Datum: Fredag 25/9, kl. 15:45-16:00
Plats: B06:71
 

Hur kan vi bevara digitala resurser av hög samhällsrelevans så att de förblir nåbara i en snabbt föränderlig framtid? Vilka utmaningar finns på olika nivåer och vad krävs? Nasrine Olson diskuterar frågor relaterade till det EU-finansierade forskningsprojektet PERICLES.

PERICLES-projektet tar sig an utmaningen med att bevara digitalt innehåll på ett sådant sätt att innehållet förblir tillgängligt i föränderliga miljöer. Dessa förändringar kan vara teknologiska, men även semantiska, gälla den akademiska eller professionella praktiken, eller samhället som helhet. Effekten av dem kan innebära förändrade attityder och förhållningssätt hos de aktörer som arbetar med innehållet.

PERICLES bemöter dessa bevaringsrelaterade utmaningar inom två domäner: digitala konstverk, som interaktiva mjukvarubaserade installationer och andra digitala medier från Tates samlingar och arkiv, och experimentella forskningsdata från European Space Agency och International Space Station (ISS). Projektets mål är att generera en samling av modeller, tjänster och redskap för att stötta det vida ekosystem som bevarandearbete kan förstås som.

Medverkande: Nasrine Olson och Jan Nolin
Typ: Monterprogram

Visioner om en framtid i informationsteknikens famn

Datum: Fredag 25/9, kl. 16:00-16:15 
Plats: B06:71

Ett samtal om varför behöver vi vara kritiska till de visioner som formuleras om vårt framtida digitala liv? Varför det är så svårt för samhällsvetare och politiker att engagera sig i bilder av framtiden? Och hur mycket ska vi egentligen tillåta att vår tillvaro styrs av programmerares koder?

Medverkande: Jan Nolin och Nasrine Olson
Typ: Monterprogram