Seminarium under Bokmässan 2015

Torsdag

Vem älskar den svenska e-boken? Litet språkområde med stora frågor!

Datum: Torsdagen den 24/9, kl. 12:00-12:45
Plats: E1, E00:01
Kod: To1200.1

E-boken har länge setts som arvtagaren till den tryckta boken, men vi väntar ännu på det stora genombrottet i Sverige. Samtidigt förändras människors läs- och medievanor, bokmarknaden globaliseras, med konsekvenser för den svenska utgivningen. Vilken betydelse har skönlitterär utgivning i e-boksform idag och de kommande åren? Riskerar bristande svensk utgivning att förskjuta läspraktiker mot engelskan? Hur tillvaratas äldre utgivning och hur kan e-boken finna sin plats i folkbibliotekens verksamhet? – Detta är frågor som behandlas i det VR-finansierade forskningsprojektet ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde”, ett samarbete mellan Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, och SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Moderator: Skans Kersti Nilsson, forskare, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Medverkande

Skans Kersti Nilsson, forskare, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen
Gunnar Ardelius, Ordförande Sveriges Författarförbund
Niclas Lindberg, Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening
Mats Malm, Föreståndare för Litteraturbanken

Arrangörer

Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås; SOM-insitutet, Göteborgs universitet

Kontaktperson 

Skans Kersti Nilsson

Efter presentationen erbjuds ett seminarium där forskare från projektet presenterar och diskuterar hur förlag och allmänhet ser på e-boken och om vilka konsekvenser dessa attityder har fått och kan få för biblioteken.
Tid: 14:00-14:20
Plats: Digitala Torget

Monterprogram

Ett uppföljningsseminarium på 'vem älskar den svenska e-boken' hålls i Bibliotekshögskolans monter B06:71, kl. 14:35-14:55.

Rum för de yngsta – barns delaktighet i kulturverksamheter

Datum: Torsdagen den 24/9 kl. 15:00-15:45
Plats: E1, E00:01 

Bibliotekshögskolan vid högskolan i Borås inbjuder till en paneldiskussion om barns delaktighet i kulturverksamheter för barn. Seminariets utgångspunkt är den nyutgivna boken Rum för de yngsta: barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter, baserad på följeforskning av projektet ”Barnens kulturrum” i Borås. Projektet resulterade i Knacka På! ett kulturrum på Borås stadsbibliotek för de allra minsta barnen. Hur kan man förstå delaktighet från olika perspektiv och vilka konsekvenser får olika synsätt på delaktighet? Vilken betydelse har rummets utformning och ting för att delaktighet ska möjliggöras? Dessa frågor diskuteras under seminariet av såväl forskare, i frågor som rör barn och unga, som ansvariga för Barnens kulturrum/Knacka på!

Moderator: Karin Johansson, projektledare för Lilla Slottet, Malmö stadsbibliotek

Medverkande

Frances Hultgren, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Barbro Johansson, docent i etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Lena Jonsson, bibliotekarie, projektledare för Barnens kulturrum/Knacka på!
Sofia Löwenmark, biblioteksassistent, verksamhetsledare för Knacka På!, Borås Stadsbibliotek.
Amira Sofie Sandin, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Karin Johansson, bibliotekarie, Malmö stadsbibliotek
Anna-Karin Albertsson, chef för Varbergs stadsbibliotek

Arrangörer

Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Kontaktperson

Frances Hultgren

Fredag

Att skapa läsintresse med Läslyftet

Datum: Fredagen den 25/9, kl. 10:30-10:50
Plats: F5, F05:01 

Högskolan i Borås har fått ett uppdrag av Skolverket att ta fram en av modulerna som ska användas inom ramen för utbildningssatsningen Läslyftet. Modulen handlar om området ”Att skapa läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier. Här berättar Gunilla E Magnusson vid Högskolan i Borås hur man kan skapa läsintresse och få till stånd stimulerande läsmiljöer. Statens Kulturråd informerar om den handlingsplan som nyligen tagits fram kring läsfrämjande åtgärder.

Medverkande

Gunilla E Magnusson, ansvarig för samverkan, innovation och nyttiggörande, Högskolan i Borås
Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskultur, Statens Kulturrådet

Arrangörer

Statens Kulturrådet, Högskolan i Borås

Kontakt

Gunilla E Magnusson

Litteraturen på undantag? Vad säger ny forskning om dagens unga vuxna som litteraturläsare?

Datum: Fredagen den 25/9 kl. 12-12:45
Plats: K3, K00:14

 Dagens unga vuxna har formats av det ständigt växande internetsamhället med dess obegränsade möjligheter till kommunikation via sociala medier, för information och underhållning. Detta har gett upphov till frågor om de ungas lust och förmåga att läsa skönlitteratur: Bryr de sig alls om de särskilda upplevelser och värden som litteraturen erbjuder? Kan de växla från surfandets snabba hopp mellan sajter och länkar till den utdragna koncentration som romanläsandet kräver? Och i den mån de läser: föredrar de den tryckta boken eller någon form av digital förmedling såsom läsplattor? Detta har undersökts i ett flerårigt projekt som har finansierats av Vetenskapsrådet och som nu har utmynnat i boken Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige (Göteborg: Makadam, augusti 2015).

Moderator: Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Medverkande

Skans Kersti Nilsson, forskare vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Torsten Pettersson, professor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Maria Wennerström Wohrne, filosofie doktor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet,
S
ara Bergmark Elfgren, författare
Ebba Witt-Brattström, professor vid Finska, Finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet

Arrangörer

 Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås; Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Makadam förlag

Kontaktperson

Skans Kersti Nilsson

Monterprogram

Efter seminariet erbjuds ett uppföljningsseminarium  i Bibliotekshögskolans monter B06:71, kl. 13:30-13:50 .