Monterprogram

Bibliotekshögskolan arrangerar monterprogram i den rosa montern B06:71. Nedan kan du läsa kort om de olika programmen.

Hur ska vi kunna öppna en pdf om 100 år?

Tid: Torsdag 22/9, kl. 10:00–10:30
Plats: B06:71

Nya rön om digitalt bevarande från ett internationellt forskningsprojekt. Samtal utifrån seminariet med samma namn.

Medverkande: Maria Cavallin, Efstratios Kontopoulos, Göran Kristiansson, Bengt Neiss, Nasrine Olson, Christine Sauter och Peter Voisey

E-boken i Sverige

Tid: Torsdag 22/9, kl. 11:00-11:20
Plats: B06:71

Doktoranden Birgitta Wallin och universitetslektor Skans Kersti Nilsson, båda från Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, presenterar sin forskning om distribution av e-böcker. Samtalet är ett uppföljningssamtal till föreläsning på samma tema i Axiells monter.

Från bibliotekarieutbildning till doktorsexamen – hur gick det till?

Tid: Torsdag 22/9, kl. 12:20–12:50
Plats: B06:71

Samtal utifrån seminariet med samma namn om ett maktspel mellan akademi, profession och politik.

Medverkande: Louise Limberg och Lena Skoglund

 

BHS Mentorprogram

Tid: Torsdag 22/9, kl. 13:30–14:30 samt Fredag 23/9, kl. 10:00–11:0
Plats: B06:71

Är du mentor för en BHS-student? Är du nyfiken på att bli mentor? Välkommen att träffa och prata med ansvariga för programmet och andra mentorer!

 

Folkbibliotek och flyktingar

Tid: Fredag 23/9, kl. 11:15–11:45
Plats: B06:71

Samtal utifrån seminariet med samma namn om folkbibliotekens arbete med nyanlända. Vad kan och bör biblioteken göra och vilken funktion ska de ha? 

Medverkande: Anja Dahlstedt, AnnMari Davidsson, Katarina Michnik, Niclas Lindberg, Pia Carlsson, Torbjörn Nilsson och Amanda Glimstedt

 

Toleransen mot intoleransen

Tid: Fredag 23/9, kl. 13:30–14:00
Plats: B06:71

Samtal baserat på seminariet med samma namn. En nazistsympatiserande gymnasieelev stängs av. Rätt? Fel? Om juridik, etik och den svenska skolan.  

Medverkande: Kennert Orlenius