Monterprogram under Bokmässan 2017

Kollegialt lärande – kompetensutveckling eller kollegial korrigering?

I dag lyfts kollegial handledning ofta fram som en effektiv metod för kompetensutveckling bland lärare. Men vad kan kollegialt lärande innebära egentligen? Och är kollegialt lärande alltid av godo? Vilka fällor finns och hur undviker man dem för att möjliggöra en demokratisk praktik? Samtalet är en uppföljning på seminariet med samma namn, där helt ny forskning presenteras.

Tid

11:00–11:20, torsdag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Lill Langelotz, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Barn, bildning och bibliotek

Folkbildande biblioteksverksamhet för barn har ofta glömts bort, men är idag viktigare än någonsin. Hur kan barn och ungas bildningsarbete och egenmakt se ut idag på folkbibliotek? Hur kan bibliotekarier stödja barn och ungas frivilliga lärande genom sitt läsfrämjande arbete? Samtalet är en uppföljning på seminariet med samma namn.

Tid

11:45–12:15, torsdag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Linnéa Lindsköld, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Centrum för kulturpolitisk forskning(KPC)/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Mer om forskningen bakom

Till Linnéa Lindskölds forskarprofil

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända

Samtal med Ola Pilerot, som arbetar som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Tid

13:00–13:30, torsdag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Ola Pilerot, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Mer om forskningen bakom 

Till Ola Pilerots forskarprofil

Att synliggöra det osynliga – hur kan skolbiblioteket ta plats i skolan?

Sedan mer än 20 år tillbaka visar skolbiblioteksforskningen att nära och god samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier främjar såväl elevers läsning som deras informationskompetens, MIK och digitala kompetens. Forskningen pekar mot att det handlar om att etablera skolbibliotekets värde och funktion i skolans organisation och lyckas med det ofta utmanande arbetet att förankra en förståelse för skolbibliotekariens specifika kompetens och potential som stöd för undervisningen. Hur kan skolbibliotekarier och lärare på ett effektivare sätt samarbeta? Hur kan skolledare tänka och agera? Samtalet är en uppföljning av seminariet med samma namn.

Tid

14:00 –14:30, torsdag 28/9

Plats

B06:71

Moderator

Ulrika Centerwall, doktorand vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Medverkande

Maria Schedvin, skolbibliotekarie, Louise Limberg, senior professor, Bibliotekshögskolan, Teresia Palander, bibliotekarie och kulturombud, Anna Runberger, gymnasielärare, och Anna-My Zetterberg, gymnasierektor.

Mer om forskningen bakom

Till Ulrika Centerwalls forskarprofil

Till Louise Limbergs forskarprofil

Biblioteksnära forskning –lust att läsa?

Samtal med Jenny Lindberg, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, och Malin Ögland, regionbibliotekarie och enhetschef, Regionbiblioteket Stockholm

Tid

15:30–16:00, torsdag 28/9

Plats

B06:71

Mer om forskningen bakom

Till Jenny Lindbergs forskarprofil

E-boken i Sverige

Samtal med Birgitta Wallin, doktorand vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Annika Bergström, docent och utredare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation samt vid SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Tid

10:30–11:00, fredag 29/9

Plats

B06:71

Mer om forskningen bakom

Till Birgitta Wallins forskarprofil

 

Fritidshem – förvaring eller grundskolans bästa plats för bildning?

Fritidshem ska erbjuda elever en meningsfull fritid, och detta sett ur varje barns enskilda perspektiv. Men vilka förutsättningar har fritidshem att erbjuda en gemenskap där elever tillsammans med lärare får möjlighet att samtala om erfarenheter, tankar och det som är meningsfullt för just dem? Kort sagt, är fritidshem en plats för bildning? Samtalet är en uppföljning på seminariet med samma namn.

Tid

12:00–12:30, fredag 29/9

Plats

B06:71

Medverkande

Carin Falkner och Ann Ludvigsson, båda universitetslektorer i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Böcker för frihet, kristen tro och demokrati: Birger Forell och den kulturella efterkrigshjälpen till Tyskland

Samtal med Johan Sundeen, som arbetar som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, och som är docentmeriterad vid Lunds universitet.

Tid

14:30–15:00, fredag 29/9

Plats

B06:71

Mer om forskningen bakom

Till Johan Sundeens forskarprofil