Seminarieprogram under Bokmässan 2017

Kollegialt lärande – kompetensutveckling eller kollegial korrigering?

I dag lyfts kollegial handledning ofta fram som en effektiv metod för kompetensutveckling bland lärare. Men vad kan kollegialt lärande innebära egentligen? Och är kollegialt lärande alltid av godo? Vilka fällor finns och hur undviker man dem för att möjliggöra en demokratisk praktik? Under seminariet presenteras helt ny forskning på ämnet.

Tid

10:00–10:20, torsdag 28/9

Plats

F1

Medverkande

Lill Langelotz, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Mer om forskningen bakom

Till Lill Langelotz forskarprofil

Barn, bildning och bibliotek

Folkbildande biblioteksverksamhet för barn har ofta glömts bort, men är idag viktigare än någonsin. Hur
kan barn och ungas bildningsarbete och egenmakt se ut idag på folkbibliotek? Hur kan bibliotekarier
stödja barn och ungas frivilliga lärande genom sitt läsfrämjande arbete?

Tid

11:00–11:20, torsdag 28/9

Plats

J2

Medverkande

Linnéa Lindsköld, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Centrum för kulturpolitisk forskning(KPC)/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Mer om forskningen bakom

Till Linnéa Lindskölds forskarprofil

Att synliggöra det osynliga – hur kan skolbiblioteket ta plats i skolan?

Sedan mer än 20 år tillbaka visar skolbiblioteksforskningen att nära och god samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier främjar såväl elevers läsning som deras informationskompetens, MIK och digitala kompetens. Forskningen pekar mot att det handlar om att etablera skolbibliotekets värde och funktion i skolans organisation och lyckas med det ofta utmanande arbetet att förankra en förståelse för skolbibliotekariens specifika kompetens och potential som stöd för undervisningen. Hur kan skolbibliotekarier och lärare på ett effektivare sätt samarbeta? Hur kan skolledare tänka och agera?

Tid

12:00–12:45, torsdag 28/9

Plats

G3

Moderator

Ulrika Centerwall, doktorand vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Medverkande

Maria Schedvin, skolbibliotekarie, Louise Limberg, senior professor, Bibliotekshögskolan, Teresia Palander, bibliotekarie och kulturombud, Anna Runberger, gymnasielärare, och Anna-My Zetterberg, gymnasierektor.

Mer om forskningen bakom

Till Ulrika Centerwalls forskarprofil

Till Louise Limbergs forskarprofil

Fritidshem – förvaring eller grundskolans bästa plats för bildning?

Fritidshem ska erbjuda elever en meningsfull fritid, och detta sett ur varje barns enskilda perspektiv. Men vilka förutsättningar har fritidshem att erbjuda en gemenskap där elever tillsammans med lärare får möjlighet att samtala om erfarenheter, tankar och det som är meningsfullt för just dem? Kort sagt, är fritidshem en plats för bildning?

Tid

11:00–11:20, fredag 29/9

Plats

F1

Medverkande

Carin Falkner och Ann Ludvigsson, båda universitetslektorer i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.