Monterprogram under Bokmässan 2018

Programpunkter:

Torsdag:


Att utforma ett barnbibliotek

Frances Hultgren och Barbro Johansson pratar om sin bok Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn. Detta sker efter deras seminarium och är ett tillfälle för de som inte har möjlighet att besöka seminariet samt ett tillfälle för de som vill ställa frågor och fördjupa samtalet.

Tid

11:15–11:30, torsdag 27/9

Plats

B06:71

Medverkande

Frances Hultgren, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Barbro Johansson, docent i etnologi, Göteborgs universitet


Behöver ditt bibliotek fortbildning eller följeforskning?

Behöver ditt bibliotek fortbildning eller följeforskning? Möt koordinatorerna Malin Utter och Malin Ögland för Bibliotekshögkolans uppdragsutbildningar och uppdragsforskning.

Tid

12:15–12:30, torsdag 27/9

Plats

B06:71

Medverkande

Malin Ögland och Malin Utter, universitetsadjunkter vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås


Samhällets allt-i-allo?

Katarina Michnik presenterar sin doktorsavhandling Samhällets allt-i-allo?

Tid

13:15–13:30, torsdag 27/9

Plats

B06:71

Medverkande

Katarina Michnik, universitetsadjunkt och fil.dr. vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom 

Till Katarina Michniks forskarprofil


Hammare för utlån

Jonas Söderholm presenterar sin doktorsavhandling Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries.

Tid

14:15–14:30, torsdag 27/9

Plats

B06:71

Medverkande

Jonas Söderholm, universitetsadjunkt och fil.dr. vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom

Till Jonas Söderholms forskarprofil


SUITCEYES 

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som kan vara medfödd eller kan förekomma senare i livet av olika anledningar. Uppskattningsvis finns det 2,5 miljoner personer med dövblindhet inom EU. Begränsad kommunikation är ett stort problem för den här gruppen, något som kommer att beforskas av SUITCEYES på ett nytänkande sätt. Bland annat genom att utveckla ett plagg som kan fungera som ett kommunikativt gränssnitt. 

 

Fördelarna av projektet är inte begränsade till personer med dövblindhet. Lösningar som projektet resulterar i kan även brukas som stöd för andra typ av användare och situationer. Högskolan i Borås koordinerar projektet som innefattar lärosäten och företag från sju olika länder.
Hör mer om projektet när några av dess ledande forskare presenterar det i Bibliotekshögskolans monter!

 

Tid

14:30–15:15, torsdag 27/9

Plats

B06:71

Medverkande

Nasrine Olson, universitetslektor, och Jan Nolin, professor, vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Mer om forskningen bakom

Till Nasrine Olsons forskarprofil

Till Jan Nolins forskarprofil


Poesi på internet

Julia Pennlert presenterar sin doktorsavhandling Poesiprocesser på internet.

Tid

15:15–15:30, torsdag 27/9

Plats

B06:71

Medverkande

Julia Pennlert, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom

Till Julia Pennlerts forskarprofil


IFLAs Global Vision vs Nationell biblioteksstrategi

Malin Utter modererar ett samtal om IFLAs Global Vision vs Nationell biblioteksstrategi. Detta samtal följer efter seminarium som började kl 15.00. Deltagarna kommer delvis sammanfatta seminariet men även följa upp samtalet och här finns möjlighet att ställa frågor.

Tid

16:15–16:30, torsdag 27/9

Plats

B06:71

Medverkande

Malin Utter, universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.


Bibliotekshögskolans mentorsprogram

Är du nyfiken på BHS Mentorprogram? Är du adept eller mentor? Välkommen att träffa oss! Här får du information om det mentorsprogram vi erbjuder våra studenter, samt information om hur du som yrkesverksam bibliotekarie kan bidra till det.

Tid

17:15–17:45, torsdag 27/9

Plats

B06:71


Bibliotekshögskolans mentorsprogram

Är du nyfiken på BHS Mentorprogram? Är du adept eller mentor? Välkommen att träffa oss! Här får du information om det mentorsprogram vi erbjuder våra studenter, samt information om hur du som yrkesverksam bibliotekarie kan bidra till det.

Tid

11:15–11:45, fredag 28/9

Plats

B06:71


Framtidens bibliotekarie i fokus

Vad kan nyutbildade folkbibliotekarier? Hur ska de kunna fortsätta lära? Samtal efter seminariet med samma namn

Tid

12:15–12:35, fredag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Amanda Glimstedt, universitetsadjunkt, Jenny Lindberg, universitetsadjunkt och fil. dr. vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, m.fl.

Mer om forskningen bakom

Till Jenny Lindbergs forskarprofil


Nedläggning eller utveckling: Varför lägger man ner biblioteksfilialer?

Malin Ögland berättar om ny studie genomförd på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Tid

13:15–13:35, fredag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Malin Ögland, universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås


Falska nyheter och postsanning: Vad avgjorde det svenska valet?

Hur kan biblioteken stärka medborgares medie- och informationskompetens? Samtal efter seminariet med samma namn. 

Tid

14:15–14:35, fredag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Jan Nolin, professor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom

Till Jan Nolins forskarprofil


Öppen tillgång och akademisk meritvärdering

Främjar det akademiska meriteringssystemet i Sverige publicering av vetenskapliga publikationer med Open Access? Samtal med Erik Joelsson om pågående utredning på uppdrag av KB.

Tid

15:15–15:30, fredag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Erik Joelsson, universitetsadjunkt och fil. dr. vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom

Till Erik Joelssons forskarprofil


Är folkbiblioteken viktiga för nyanlända?

Samtal efter seminariet med samma namn.

Tid

16:15–16:30, fredag 28/9

Plats

B06:71

Medverkande

Ola Pilerot, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom

Till Ola Pilerots forskarprofil


Hej, din idiot! Varför pojkar retar varandra och varför lärare borde hindra det.

Fredrik Zimmerman presenterar sin studie om destruktiva anti-pluggkulturer visar hur skolan kan motverka vardaglig hänsynslöshet mellan pojkar och hur förändringsarbete kan gynna både flickor och pojkar i klassrummet och, i förlängningen, i samhället.

Tid

11:00–11:15, lördag 29/9

Plats

B06:71

Medverkande

Fredrik Zimmerman, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom

Till Fredrik Zimmermans forskarprofil


Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola

Vad handlar debatten om de svenska skolavslutningarna egentligen om? Vilka kolliderande perspektiv och ställningstaganden ligger bakom konflikterna? En ny studie av detta tidigare outforskade ämne ger svar.

Tid

12:15–12:30, söndag 30/9

Plats

B06:71

Medverkande

Viktor Aldrin, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås

Mer om forskningen bakom

Till Viktor Aldrins forskarprofil