Att utforma ett barnbibliotek

Seminarieprogram 2018

Att utforma ett barnbibliotek

Barnbiblioteken i Sverige är mitt inne i en dynamisk utveckling. Det finns dock förvånansvärt lite forskat om bibliotekstjänster för barn och i synnerhet om utvecklingen av biblioteksrummet som en plats som är attraktiv för barn och deras vuxna att vara i.

Vid seminariet diskuterar forskarna Frances Hultgren och Barbro Johansson vad delaktighet betyder i relation till de yngre barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter. Samtalet baseras på innehållet i den nyutkomna boken ”Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn” om barnavdelningen Kanini på Malmö stadsbibliotek samt forskarnas tidigare bok ”Rum för de yngsta” om Knacka på! på Borås Stadsbibliotek.

Tid

10:00–10:45, torsdag 27/9

Medverkande

Barbro Johansson, docent i etnologi, Göteborgs universitet

Frances Hultgren, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Moderator

Amira Sofie Sandin, doktorand vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer information


IFLAs Global Vision vs Nationell biblioteksstrategi

De utmaningar som bibliotekfältet står inför med den ökande globaliseringen kan bara övervinnas genom ett globalt samarbete på ett förenat biblioteksfält. Av den anledningen har bibliotekens internationella samverkansorgan IFLA engagerat tusentals bibliotekarier i den internationella diskussionen IFLAs Global Vision.  

Parallellt med denna internationella rörelse arbetar Kungliga Biblioteket på regeringsuppdrag med att arbeta fram en svensk Nationell biblioteksstrategi.

Samtalet kommer att kretsa kring frågor om bibliotekens framtid och om hur representanter från bibliotek världen över med gemensamma krafter kan arbeta för allas rätt till information.

Tid

15:00–15:45, torsdag 27/9

Medverkande

Karin Linder, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening

Christina Persson, Kungliga biblioteket, nationell samordnare för Nationell biblioteksstrategi

Anya Feltreuter, bibliotekschef Mjölby och styrelseledamot IFLA Governing Board

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie Malmö och styrelseledamot IFLA Governing Board

Ewa Stenberg, avdelningschef Malmö universitetsbibliotek och styrelseledamot i IFLAs sektion för kompetensutveckling

Moderator

Malin Utter, universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och styrelseledamot i IFLAs sektion för informationskompetens


Framtidens folkbibliotekarie i fokus

Hur uppfattas och mottas nyanställda bibliotekariers kompetenser idag på folkbiblioteken? Hur uppfattar blivande bibliotekarier själva vad de kan och vad som krävs? Vem har vilket ansvar för att framtidens folkbibliotekarier har relevanta kunskaper och förmågor?

Seminariet utgår från två nya studier av bibliotekschefers syn på framtida komptensbehov och nyanställdas kompetens respektive bibliotekariestudenters uppfattning om sin utbildning och framtida yrkesutövning.

Resultaten ger ny kraft till det ständigt aktuella samtalet om kompetensförsörjningen till biblioteksfältet och bibliotekarieprofessionens kunskapsutveckling. Vad har bibliotekarieutbildningarna respektive de olika aktörerna på fältet för ansvar och möjligheter?

Tid

11:00–11:45, fredag 28/9

Medverkande

Anette Eliasson, sektorschef Bibliotek, Göteborgs Stad

Åse Hedemark, forskare, Institutionen för ABM, Uppsala universitet

Jenny Lindberg, forskare, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Johanna Hansson, ordförande, Svensk Biblioteksförening

Lotta Åstrand, verksamhetschef, Länsbibliotek Sörmland

Moderator

Amanda Glimstedt, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer information


Falska nyheter och postsanning: Vad avgjorde det svenska valet?

Det sägs att den allmänna opinionen i dag påverkas av känslor och personliga övertygelser, snarare än av objektiva fakta.  Kanske var det med denna tanke i ryggen som politiska partier inför årets valrörelse lyfte dörrknackning som en viktig strategi för att vinna fler väljare – att man i mötet öga mot öga skulle kunna rubba filterbubblorna, och därigenom också personens värdegrunder, till förmån för det egna partiets hållning.

Men vad var det egentligen som kom att avgöra det svenska valet? Fungerade dörrknackning och andra traditionella metoder, eller har de sociala medierna påverkat vår demokrati och vår samtid i grunden? Hur kan samhällsinstitutioner som till exempel biblioteken arbeta för att stärka medborgares medie- och informationskompetens?

Tid

13:00–13:45, fredag 29/9

Medverkande

Jan Nolin, professor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås samt jurymedlem Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-priset

Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet
Åsa Larsson, Viralgranskaren samt tidigare mottagare av sociala medier-priset
Jack Werner, författare och frilansjournalist

Moderator

Stefan Eklund, chefredaktör, Borås Tidning samt jurymedlem Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-priset

Mer information


Är folkbiblioteken viktiga för nyanlända? I så fall, på vilket sätt?

Många folkbibliotekarier menar att arbetet med nyanlända är en viktig del av arbetet. Det vet vi sedan tidigare tack vare forskning vid Bibliotekshögskolan i Borås. Men vilken betydelse menar de nyanlända själva att biblioteken och dess verksamhet har?

I en ny, kompletterande studie undersöker forskaren Ola Pilerot vilka erfarenheter och uppfattningar som finns bland de människor som här utgör bibliotekens målgrupp. Ger folkbiblioteken de nyanlända större möjlighet till delaktighet och inflytande? Är de ett stöd för den nyanländes väg in i samhället?

Under seminariet hör vi Ola Pilerot resonera kring de värden folkbiblioteken kan erbjuda dem som kommit till Sverige från världens alla hörn.

Tid

15:00–15:45, fredag 29/9

Medverkande

Ola Pilerot, forskare vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Barakat Aldammad, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Moderator

Jenny Lindberg, forskare vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mer information