Bibliotekshögskolans forskning på Bokmässan

Programpunkter

Torsdag, 26 september

Om barnbibliotekariers kompetens

Barnbibliotekarier samverkar i hög grad med andra yrkesgrupper inom förskola, skola och barnhälsovården för barns språkutveckling. Vad kan barnbibliotekarierna bidra med i samarbetet? Vad är barnbibliotekariens specifika kompetens? Jenny Lindberg, Högskolan i Borås, presenterar den nyutkomna studien "Barnbibliotekariers kompetens" som är utförd på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm.

Tid

12:20-12:40, torsdag 26/9

Plats

Biblioteks- och berättarscenen, D-hallen

Arrangör

Kultur i Väst i samarbete med Bibliotekshögskolan

Medverkande från Bibliotekshögskolan

Jenny Lindberg, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan.

Mer om forskningen bakom

Till Jenny Lindbergs forskarprofil


Grejen med läsning

Läsklyftorna växer. Vad kan göras och vad är läsfrämjande arbete? Samtal med forskare, fackliga och fantaster om läsning.

Tid

15:00-15:30, torsdag 26/9

Plats

B09:19

Arrangör

ABF

Medverkande från Bibliotekshögskolan

Julia Pennlert, universitetslektor inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan

Mer om forskningen bakom

Till Julia Pennlerts forskarprofil


Digitaliseringen vände bokbranschen upp och ned. Vad händer nu?

Ljudboken är på frammarsch och i samma takt som svenskarnas sätt att läsa böcker förändras ritas kartan om i förlagsvärlden. I augusti kom Bonnier och Storytel överens om ett nytt treårigt avtal. Vad händer nu? Varför lyckas ljudboken slå men inte e-boken och hur påverkar det innehållet?

Tid

16:00-16:40, torsdag 26/9

Plats

G01:25, G01:28, G01:29

Arrangör

Göteborgs-Posten

Medverkande

Christina Ahlinder, Svenska Förläggareföreningen, Daniel Sandström, Bonnierförlagen, Ingrid Bojner, global kommersiell chef på Storytel och Birgitta Wallin, universitetslektor inom Biblioteks och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan. Moderator: Valdemar Lönnroth.

Mer om forskningen bakom

Till Birgitta Wallins forskarprofil


Nyanlända biblioteksvärdar – ett projekt

Nyanlända har på senare år kommit att utgöra en allt mer synlig användargrupp på svenska folkbibliotek. Behovet av flerspråkiga biblioteksmedarbetare som är förtrogna med de länder människor flytt från för att söka sig till Sverige är stort. Under 2019 har Göteborgs stadsbibliotek tillsammans med biblioteken i Alingsås och Kungsbacka genomfört ett projekt som syftat till att undersöka hur folkbiblioteken kan åstadkomma en breddad personalrekrytering med fokus på biblioteksarbete för nyanlända. I den här presentationen berättar forskaren Ola Pilerot om den förstudie han har genomfört genom intervjuer med nyanlända biblioteksmedarbetare utan bibliotekarieutbildning och med etablerade, bibliotekarieutbildade medarbetare.

Tid

16:20-16:40, torsdag 26/9

Plats

Biblioteks- och berättarscenen, D-hallen

Arrangör

Kultur i Väst i samarbete med Bibliotekshögskolan

Medverkande från Bibliotekshögskolan

Ola Pilerot, docent och universitetslektor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Mer om forskningen bakom

Till Ola Pilerots forskarprofil


Fredag, 27 september

Debatt: Hur ska vi stoppa läskrisen?

Mattias Fyrenius, medieanalytiker, Annina Rabe,  Expressens litteraturkritiker, Daniel Suhonen, Katalys, Julia Pennlert, universitetslektor i litteratur, Borås. Moderator: Karin Olsson, Expressen.

Tid

13:30-14:00, fredag 27/9

Plats

F01:39

Arrangör

Expressen

Medverkande från Bibliotekshögskolan

Julia Pennlert, universitetslektor inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan

Mer om forskningen bakom

Till Julia Pennlerts forskarprofil


Seminarium: MIK och nyanlända

Vad krävs för att bli en kunnig konsument av media och nyheter när du är ny i Sverige och vad finns för möjligheter att bidra med sitt eget perspektiv i informationsflödet? Demokratisk delaktighet och inkludering kräver mer än att bara ta del av nyheter. Vilken betydelse har biblioteken som mötesplats för att möjliggöra medie- och informationskunnighet för personer med svenska som andraspråk?

Tid

17:00-17:45, fredag 27/9

Plats

Rum för bibliotek, F4

Arrangör

Kultur i Väst, VGR

Medverkande från Bibliotekshögskolan

Ola Pilerot, docent och universitetslektor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Mer om forskningen bakom

Till Ola Pilerots forskarprofil