Flicka tittar på barnböcker på bibliotek

Seminarieprogram

Hur inkluderar vi barn och unga?

Ofta tolkas delaktighet som att barn och unga tar del av olika verksamheter. Hur deras röster och engagemang kan få inflytande är dock fortfarande en stor utmaning. Utifrån aktuell forskning diskuteras hur krav på delaktighet påverkar kompetensbehoven hos bibliotekarier som arbetar med barn och unga.

Tid

Torsdag 26/9, Kl 10:00-10:45

Medverkande

Sofia Lindström, filosofie doktor, Högskolan i Borås

Amira Sofie Sandin, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan

Jenny Hellström, bibliotekarie, Göteborgs stadsbibliotek

Li Malm, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek

Moderator

Jenny Lindberg, universitetslektor

Mer information

 

Folkbibliotekens kompetensbehov

Många vänder sig till folkbiblioteken för att få hjälp med att navigera i en digital verklighet. Forskare ser ett samband mellan besök på folkbibliotek och informationssökning online samt läsning i olika former. Vilka utmaningar, möjligheter och krav på kompetens medför den digitala utvecklingen för folkbiblioteken?

Tid:

Torsdag 26/9, kl. 14:00-14:45

Medverkande

Karen Nowé Hedwall, filosofie doktor, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan

Eleonor Grenholm, Regionala biblioteken i Uppsala

Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket

Moderator

Jenny Lindberg, fil.dr, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan

Mer information

 

Bibliotekarien – aktivist eller tjänsteman?

Bibliotekarier har i den offentliga debatten uppfattats som aktivister när inköpsförslag nekats för att litteraturen sagts bryta mot förvaltningens värdegrund. JO har riktat kritik mot detta då biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Tid

Fredag 27/9, kl. 12:00-12:45

Medverkande

Roger Blomgren, professor, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan

Johan Sundeen, docent, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan

Balsam Karam, bibliotekarie och författare

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening

Moderator

Gunilla Kindstrand, journalist

Mer information

 

Ljudboksboomen under lupp

Streamingtjänsterna stod förra året för hela tillväxten i bokbranschen. Den lyssnade berättelsen är omtyckt – men vad är det egentligen som skiljer ljudboksupplevelsen från läsningen av en tryckt bok? Och hur kan den digitala förändringen av läsarvanor komma att påverka bransch, läsare och författare?

Tid

Lördag 28/9, kl. 12:00-12:45

Medverkande

Alexandra Borg, litteraturvetare, Uppsala universitet

Julia Pennlert, litteraturvetare, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan

Lotten Skeppstedt, Head of Content, Storytel

Moderator

Patrik Hadenius, språkvetare

Mer information