Bild på Sociala medier-prisets logotype

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och delar sedan 2013 ut Sociala medier-priset på 100 000 kr. Tidigare mottagare av priset är Emma Frans, #jagärhär, det svenska #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg.

Nomineringen är öppen 13 september – 13 oktober 2021

Juryn

Victor Fridén, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Emelie Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Jutta Haider, Högskolan i Borås
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Vakant, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Kontaktperson:

Jan Nolin, Högskolan i Borås