BHS Högre seminarium

Sara Linkis och Julia Pennlert kommer att presentera deras pågående arbete med artikeln "Reading Patterns: Following the Traces of Digital Audiobook Users” (arbetstitel). I artikeln kombinerar de litteraturanalyser av så kallade "original" ljudböcker med kvantitativ analys av de mönster i lyssnarbeteenden för att undersöka, tolka och analysera hur ljudböcker påverkar konsumtion såväl som innehåll i litterära texter. Genom att använda sig av en kombination av metoder så adresseras även frågor som rör hur digitala metoder kan appliceras på litteraturvetenskapliga studier samt kollektiva läskulturer.

Seminariet är ett samarrangemang med ABM och Digitala kulturer, Lunds universitet.

Program eller diskussionspunkter för mötet skickas ut via e-postlista, tillsammans med uppgifter om rum eller zoom-länk. Om du inte är ansluten till e-postlistan eller vill ha mer information, hör av dig till daniel.kristiansson@hb.se. Väl mött!