Öppen föreläsning: Är källkritik möjlig i den digitala kulturen?

Välkommen till en öppen föreläsning med Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.  

Samhällets informationsinfrastruktur domineras av ett fåtal kommersiella plattformtjänster som påverkar i stort sätt all samhällsinformation, kulturlivet, och även människors relationer. Algoritmer formar en vardag där känslor och fakta konkurrerar om utrymmet. Föreläsningen belyser motsägelser i var ansvaret för informationskontroll placeras i en samtid där konspirationsteorier och politisk propaganda cirkulerar på samma plattformar som vetenskaplig fakta, hälsoinformation och underhållning.

Jutta Haiders forskningsintressen rör den digitala kulturens villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information. För närvarande leder hon projektet Algoritmer och källkritik, finansierat av Vetenskapsrådet, och forskar även i Mistras program för miljökommunikation.

Jutta Haider presenteras av Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Föreläsningen ingår i programmet för Akademiveckan