Högre seminariet inom BoI: ”Performing Search: Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People”

”Performing Search: Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People”

Cecilia Andersson (Lund University) disputerade i juni 2021 med avhandlingen Performing Search: Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People. Hon är forskare inom projektet  Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? vid Lunds universitet och undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap samt digitala kulturer.  I hennes avhandling undersöks hur högstadieungdomar använder sig av, och förhåller sig till, sökmotorer och mobila redskap i vardagen.

Ladda ner avhandligen här

Språk: Engelska

Chair: Jutta Haider

Plats: zoom Meeting ID: 655 3143 0452

Detta är en del av det högre seminariet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Kontakta Gustaf Nelhans för frågor om seminarieverksamheten.