Nätverksträff om litteraturdidaktik (LittNät)

Nu startar LittNät, ett lokalt nätverk för litteraturundervisning, litteraturförståelse och läsning. Nätverket riktar sig till en bred grupp medarbetare, forskare och studenter. 

Vid detta första tillfälle är Gustav Borsgård inbjuden som gäst. Borsgård presenterar samt diskuterar sin avhandling tillsammans med oss. Avhandlingens titel är Litteraturens mått – politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati – och värdegrundsarbete.

Gustav Borsgård hälsar  att särskilt sidorna 204–223 kan vara relevanta i sammanhanget.

Vid frågor, kontakta Julia Pennlert eller Catrin Brödje

Välkommen!