Nätverksträff om litteraturdidaktik (LittNät)

Julia Pennlert presenterar aktuell forskning om ljudböcker och ljudbokskonsumtion med utgångspunkt i den aktuella antologin Från Strindberg till Storytel – korskopplingar mellan ljud och litteratur (Daidalos, 2021).

Julia Pennlert kommer att inleda med en presentation om ljudbokens position i litteratursamhället, hur det påverkar branschen, berättandet, läsarna och författarna med utgångspunkt i några av hennes aktuella studier. 

LittNät, är ett lokalt nätverk för litteraturundervisning, litteraturförståelse och läsning. Nätverket riktar sig till en bred grupp medarbetare, forskare och studenter. 

Vid frågor, kontakta Julia Pennlert eller Catrin Brödje

Välkommen!