BHS-seminariet: Louise Limberg - Skolbibliotek och lärande

Louise Limberg, Frances Hultgren och Monika Johansson presenterar den nya boken Skolbibliotek och lärande.

Beskrivning av boken (från förläggarens webbplats):

Skolbibliotek diskuteras för närvarande flitigt på olika arenor som politik och skola liksom i biblioteksvärlden. Den avgörande frågan gäller: Hur och med vad bidrar skolbiblioteksverksamhet till elevernas lärande? Vad vet vi om detta utifrån forskning och beprövad erfarenhet? Denna bok är den första i sitt slag i Sverige, en sammanhängande kursbok för akademiska studier om skolbiblioteksverksamhet. Bokens titel, Skolbibliotek och lärande, markerar dess inriktning mot skolbibliotekens kärnverksamheter, läsning, lärande och undervisning för medie- och informationskunnighet. Boken placerar skolbibliotek i en politisk, pedagogisk och institutionell kontext. Den presenterar omfattande svensk och internationell forskning som relateras till professionell skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekariers kompetens diskuteras utförligt. Bokens huvudsakliga målgrupp är studenter i biblioteks- och informationsvetenskap. Den är också relevant som kurslitteratur i lärarutbildningar samt för yrkesverksamma bibliotekarier, lärare, skolledare och andra beslutsfattare.

Beskrivning av boken kopierad från förläggarens webbplats: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/lararutbildning-och-pedagogik/ledarskap-och-skolutveckling/skolbibliotek-och-larande#Inneh%C3%A5llsf%C3%B6rteckning