BHS-seminariet: Magnus Linton - Levande text – vad är det?

Vad som är en bra text är såklart subjektivt men oavsett om vi pratar avhandling, bredare sakprosaverk, tidningsessä, antologibidrag eller bara en vanlig anslagsansökan utmärks en levande text av ett antal saker – vilka? Utifrån sin bok Text & Stil – om konsten att berätta med vetenskap diskuterar författaren Magnus Linton den levande textens nödvändiga ingredienser: poäng, risk, fakta, rörelse, rytm, scen, symmetri – och läsarens behov av trygghet.

Magnus Linton är trefaldigt Augustnominerad författare till några av Sveriges mest uppmärksammade fackböcker, alla präglade av en unik förening av forskning och gestaltning. Han är kritiker i Dagens Nyheter, redaktör vid Institutet för framtidsstudier och har mångårig erfarenhet av att skrivhandleda forskare utifrån sin bok Text och stil – om konsten att berätta med vetenskap (Natur och Kultur 2019, i pocket våren 2022). Hans senaste bok är Klimat och moral – nio tankar om hettan (Natur och Kultur 2021) där han tillsammans med åtta forskare skriver om klimatkrisen.

Länk till Magnus Lintons webbsida: http://www.magnuslinton.com

Länk till projektet Text och stils webbsida: http://www.iffs.se/textochstil