BHS-seminariet: Björn Hammarfelt & Johanna Dahlin (LiU)

På seminariet presenteras VINITI, det Sovjetiska Institutet för Vetenskaplig Information, och dess tidiga historia från 1952 och framåt. Särskilt betonas VINITIs relation till en Europeisk tradition av utopiskt tänkande kring information där namn som Paul Otlet, J.D Bernal och H.G. Wells figurerar.

Språk: Engelska

Chair: Jutta Haider