BHS-seminariet | Sara Andersson (SU)

Att knyta an genom läsning: Spädbarn, läsning och moderskap.

Sara Andersson är fil. dr och just nu postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Sara Anderssons forskning handlar om diskurser och praktiker som etablerar läsning som en hälsosam aktivitet. Hon presenterar en pågående studie som undersöker hur BVC och lokalbibliotek (sam)arbetar för att få nyblivna föräldrar att läsa för sina spädbarn, samt hur man formulerar högläsning för spädbarn som en anknytningsstärkande stund mellan mor och bebis.  

Saras profil på Stockholms Universitets webbplats: https://www.su.se/profiles/saran-1.246878