BHS-seminariet | Simon Larsson (GU)

AI och magi.

Maskininlärning är den tekniken inom Artificiell Intelligens som utvecklats snabbast de senaste åren. Efter revolutionerade genombrott inom bildigenkänning och översättning ser datavetare, ingenjörer och tech företag möjligheter att utveckla applikationer inom en rad olika fält. Applikationer innefattar automatisering eller stöd vid juridiskt beslutsfattande, applikationer inom cybersäkerhet, rekommendationer vid webhandel och medieplattformar, och det som jag själv studerat – energioptimerande system i den kommersiella sjöfarten. Tekniken snabbt breder ut sig och påverkar våra liv allt mer – exempelvis genom att styra individers mediekonsumtion och skapa filterbubblor. Trots att det görs mycket samhällsvetenskaplig forskning om artificiell intelligens, är det få som diskuterar den artificiella intelligensens epistemologi. De som närmar sig frågan tenderar att måla upp dystopiska scenarier. David Chandler talar exempelvis om machine learning som ett slutgiltigt accepterande av misslyckande, och James Bridle pratar om att vi genom användning av tekniken går in i en ’ny medeltid’. Utifrån egna studier av utveckling av machine learning diskuterar jag teknikens ’natur’, bland annat med exempel från antropologiska perspektiv på magi och divination.