BHS-seminariet | Forskning om det digitala samhället

Seminariet samlar forskare från tre forskargrupper: Informationspraktiker och digitala kulturer, Digital konsumtion och Högre utbildning, praxis och politik (HUPP)

Syftet med seminariet är att underlätta kontakter mellan forskare, ge en överblick över den forskning om det digitala samhället som bedrivs inom varje grupp samt uppmuntra till samarbete och samtal. Seminariet kommer att vara ett värdefullt tillfälle att utöka våra forskningsnätverk och inspirera till nya idéer. Arrangeras av Jutta Haider, Catarina Player-Koro och Niklas Sörum.

Språk: svenska och/eller engelska, efter behov