TEMA: Digitalisering

På Bibliotekshögskolan har vi till uppgift att problematisera och diskutera den digitala utveckling som sker, samt utforska hur den går att använda för att förstå världen på nya sätt. Vi utgår från ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, vilket är nödvändigt att få med för att den tekniska lösningen inte ska vara det enda som står i fokus när samhället utvecklas. För hur ska samhället hantera att arbetsuppgifter systematiseras bort och människor blir av med sina försörjningsmöjligheter? Vilka frågor som vi inte kunnat få svar på tidigare kan vi nu hitta lösningen till med hjälp av ny teknik? Hur orienterar vi oss egentligen i ett modernt informationslandskap? Och vilken typ av information måste finnas med när vi digitaliserar material för att det ska kunna användas i framtiden?