TEMA: Internationalisering

På Bibliotekshögskolan arbetar vi aktivt med internationalisering såväl i utbildning och forskning som i hur vi organiserar vår verksamhet. I utbildning och forskning studerar vi globala frågor. Vi ser hur kvaliteten i vår verksamhet ökar genom att anställda och studenter får nya perspektiv genom egna och andras internationella erfarenheter, eller genom att människor från andra  länder och kulturer kommer till oss. Och det som händer i omvärlden påverkar vår verksamhet i allra högsta grad.

Under "TEMA: Internationalisering" presenterar vi ett axplock av allt det vi gör med internationella förtecken.