TEMA: Läsning

I dagens samhälle är vi konstant omgivna av budskap och information i form av olika texter, vare sig det är i bokform eller i form av en rad på Twitter. Forskning visar att vi mår bättre och lever längre om vi regelbundet läser böcker. Med litteraturens hjälp kan vi dessutom bättre förstå andra människors världar. Samtidigt vet vi att läsförståelsen bland dagens unga är lägre än vad den var för bara tio år sedan.

På Bibliotekshögskolan bedriver vi både forskning och utbildning på temat läsning. Läsfrämjande arbete är givetvis en viktig del av den ordinarie bibliotekarieutbildningen, men också någonting vi fokuserar på särskilt i fristående kurser och i olika uppdragsutbildningar. I forskningen undersöker vi hur nya typer av texter och situationer påverkar vår läsförmåga och vårt sätt att läsa. Vi ställer också frågor om till exempel hur kulturpolitikens insatser påverkar vår läsning och hur framtidens texter kan komma att se ut.