Tre personer arbetar tillsammans framför en dator.

Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

I ett första steg erbjuds träning och utbildning i två former som kan kombineras beroende på förkunskaper:

  • BAS Online: Inspelat material för egenstudier baserat på SND:s BAS-träning (Bibliotek – Arkiv – SND). Material uppdateras för tillfället och kommer att finns tillgängligt i ny version i januari 2021 via SND:s webbplats.
  • Uppdragsutbildning: Påbyggnad efter BAS-träningen. Denna utbildning beskrivs i det följande.

Innehåll

Uppdragsutbildningen inkluderar:

  • Den vetenskapliga forskningsprocessen i olika ämnesområden med avseende på data

  • Strukturering av och arbete inom DAU-verksamhet

  • Konsultation med forskare om datahantering i ett brett perspektiv

  • Viktiga frågor för att bevara, tillgängliggöra och återanvända data

  • Datahanteringsplaner

  • Etiska och juridiska frågor med avseende på forskningsdata

Genomförande och omfattning

I dagsläget är inte något specifikt kurstillfälle planerat.

 

Utbildningen innehåller i vanliga fall fyra träffar i Borås, lunch-lunch. Träffarna bedrivs med Active Learning Classroom-pedagogik. Inför och efter träffarna krävs inläsning och förberedelser samt interaktion i en lärplattform. Utbildningens omfattning beräknas till cirka 120 timmar med cirka 35 timmar på plats i Borås.

Datum

I dagsläget är inte något specifikt kurstillfälle planerat.

Målgrupp

Personal som kommer att arbeta/arbetar med forskningsdatahantering och med att erbjuda stöd i frågor som rör forskningsdata: bibliotekarier, arkivarier, forskningshandläggare, forskningsrådgivare m.fl. Avtal om kursdeltagande skrivs med arbetsgivaren. Kursen kan ta emot max 24 deltagare.

Kostnad

(15.000 SEK exkl. moms. Inkluderar en lunch, middag och fika vid varje träff.)

12.000 SEK exkl. moms faktureras inför kursen för kursomgång via Zoom.

Resor och uppehälle ingår inte i kostnaden för utbildningen.

Anmälan

Ingen anmälan till kurs är öppen för tillfället. Hör av dig till någon av kontaktpersonerna nedan om du vill uttrycka önskemål om att vara med på en framtida kurs.

Resurser

Filmer och länkar till andra resurser som används i kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

Kontakt

Högskolan i Borås: 
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
gustaf.nelhans@hb.se

Till förstasidan på bibliotekshögskolan.se

Svensk nationell datatjänst
elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

Till SND:s webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)