Tre personer arbetar tillsammans framför en dator.

Resurser till kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan ges av Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND). I anslutning till kursen har intervjuer med forskare om deras datahantering tagits fram som här görs tillgängligt för tidigare deltagare och andra intresserade. Sist på sidan finns andra länkar som har använts i utbildningen och som inkluderas så att tidigare deltagare har tillgång till dem.

Filmer

Fredrik Lindberg om spatiala data

Henrik Ekengren Oscarsson om kvantitativa data

Stefan Bergman om registerdata

Elena Volondina om korpusmaterial

Malin Petzell om transkriberade språkdata

Oskar Lindwall om videodata

Laura Darcy och Katarina Karlsson om kvalitativa studier

Länkar

Dessa dokument utgör resurser i uppdragsutbildningen. Eventuella uppdateringar av resurserna i nedanstående lista bevakas inte.  Resurserna utnyttjas för diskussion och problematisering i utbildningen.

BAS Online

BAS Online, SND:s webbkurs om datahantering

Principer och modeller

FAIR Principles av GO FAIR

Turning FAIR into Reality av Europakommissionen

FAIR Data Maturity Model av Research Data Alliance

An Introduction to the Core Trustworthy Data Repositories Requirements av ICSU World Data System

Core Trustworthy Data Repositories Requirements av ICSU World Data System

The Open Archival Information System (OAIS) Reference Model: Introductory Guide (2nd ed.) av Brian Lavoie, OCLC Research

Datahanteringsplaner

SNDs Checklista för datahanteringsplan

CESSDA Training: Data Management Expert Guide (kap. 1)

DDCs DMP Online - data management planning tool

Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management av Science Europe

Hudson-Vitale, C. & Moulaison-Sandy, H. (2019). Data Management Plans: A Review. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 39(6), 322-328.

Smale, N.A., et al. (2020). A Review of the History, Advocacy and Efficacy of Data Management Plans. International Journal of Digital Curation, 15(1). doi:10.2218/ijdc.v15i1.525

Forskningsetik

Ethical Decision-Making and Internet Research av AoIR (v2) – Association of Internet Researchers

Ethical Decision-Making and Internet Research av AoIR (v3) – Association of Internet Researchers

Ethical guidelines for educational research av BERA – British Educational Research Association, 2018

Etikprövningsnämnderna – Vägledning till forskningspersonsinformation, Stödmall forskningspersonsinformation, Vägledning till ansökan

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, Betänkande av Utredningen om översyn av etikprövningen (SOU 2017:104)

God forskningssed av Vetenskapsrådet

CODEX – regler och riktlinjer för forskning av Uppsala universitet

Juridiskt regelverk för forskning av SND

Dataskyddsförordningen – GDPR av Dataskyddsförordningen

Teoretiska modeller

Fry, J. & Talja, S. (2004). The cultural shaping of scholarly communication: Explaining e‐journal use within and across academic fields. Proceedings of the Annual Meeting of ASIS&T, 41: 20-30. doi:10.1002/meet.1450410103

Best practice för att hantera olika typer av digitala data

SND: Dokument och digital text, Databaser och kalkylprogram, Digitalt ljud, Digital video, Rasterbilder, Vektorbilder

Repositorier och filformat

Francke, H., Gamalielsson, J. & Lundell, B. (2017). Institutional Repositories as Infrastructures for Long-Term Preservation. Information Research, 22(2), paper 757.

Registerforskning

Registerforskning.se av Vetenskapsrådet

Svenska register – en unik resurs för hälsa och välfärd av SIMSAM (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social And Medical Sciences)

Metadataverktyget RUT av Vetenskapsrådet

Tips på YouTube-kanal

Research Data Netherlands