Om Swedish Centre Resource Recovery (SCRR)

SCRR bedriver världsledande forskning, utbildning och innovation inom forskningsområdet Resursåtervinning, för att kraftigt minska den globala konsumtionen av fossila bränslen och närma sig ett mera hållbart samhälle. Vi identifierar nya och förbättrade metoder för att omvandla restprodukter till olika typer av material och energi. De innovationer som vår verksamhet resultaterat i kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaseffekter och att möta andra miljöutmaningar, samtidigt som vi skapar cirkulär ekonomi.

Inom ämnet resursåtervinning erbjuder vi utbildningsprogram på alla nivåer: grund-, master och forskarutbildningsnivå. Kandidatutbildningarna ges på svenska medan både masterprogrammet i resursåtervinning och forskarutbildningen ges på engelska. Masterprogrammet har tre inriktningar: industriell bioteknik, energiteknik och polymerteknologi. Det är viktigt för oss att förse studenterna med värdefulla erfarenheter av forskning och även att arbeta i välutrustade forskningslaboratorier med moderna faciliteter. Som ett resultat av det, är det många av våra masterstudenter som fortsätter att studera på forskarnivå, antingen inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås eller internationellt.

Vår forskning vid SCRR omfattar tekniska, miljömässiga och sociala aspekter av hållbara resurser och de utförs i huvudsak av forskargrupperna: Bioteknik, Förbränning och termiska processer, Datormodellering, Polymerteknologi, Resource Management och Samhällsbyggnad.

SCRR har också systematiska och starka partnerskap med lokala, nationella och internationella företag och myndigheter. Det finns flera innovativa forskningsresultat som redan används i större skala. Mer om våra projekt hittar du här.