HB.se

Huvudmeny

Here you find information about the research conducted by the university’s 53 professors, 137 senior lecturers, 51 docents, 175 lecturers, and 63 doctoral students (November 2017).

Bendroth Karlsson, Marie

Bendroth Karlsson, Marie

Signature: MABK

I work as a senior lecturer within the interdisciplinary field of Child Studies, Teacher Education and Arts Education . I focus on preschoolchildren´s  experiencing, meaning making and  learning through and in Culture and the Arts. I have worked at the University of Borås for four years. Before that I have worked at the University of Malmö (2000-2004) and at University of Gävle (2004-2014).  

Latest publications:

Bendroth Karlsson, Marie (2014). På promenad med kamera - barn bildberättar om en plats.  I: Karlsson, Sten O Visuella arenor och motsägelsefulla platser: tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos

Bendroth Karlsson, Marie & Häikiö, Tarja (red.) (2014). Bild, konst och medier för yngre barn : - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Studentlitteratur AB

Title of Dissertation

Bildprojekt i förskola och skola: estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman. Diss. Linköping : Univ (1996)

Areas