HB.se

Huvudmeny

Here you find information about the research conducted by the university’s 65 professors, 173 senior lecturers, 170 lecturers, and 88 doctoral students (Mars 2019).

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Senior Lecturer

Department of Caring Science

Phone: 033-4354792

E-mail: christina.nilsson@hb.se

Room number: D720

Signature: chn

Publications

Areas

Research Groups

Supervision of doctoral students

  • Ida Lyckestam Thelin, Göteborgs Universitet: Upplevelser och utfall av vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt (biträdande handledare)
  • Elisabeth Ulén, Karolinska Institutet: Faktorer relaterade till stärkande förlossningsupplevelser hos kvinnor och förlossningsutfall (biträdande handledare)