The SSLIS Seminar - Information och medieteknologi i mekaniseringens tidevarv

Information och medieteknologi i mekaniseringens tidevarv.

Description (Swedish only): Med utgångspunkt i kontorshistoriens medietekniker- och praktiker årtiondena runt sekelskiftet 1900 diskuteras på detta seminarium hur mediala och mediehistoriska perspektiv kan bidra till den informationshistoriska forskningen. Medieteknologier som skrivmaskinen, blanketten och arkivskåpet utgör ingångar till en informationshistoria som knyter ihop vardagliga medieteknologier och -praktiker mer större samhälleliga förändringar på informationsområdet.

Language: Swedish