The New Names of the Departments

The decision is in effect as of 1 June 2015.

Faculty of Textiles, Engineering and Business

 • Sektionen för företagsekonomi och textilt management ­– Department of Business Administration and Textile Management
 • Sektionen för ingenjörsvetenskap – Department of Engineering
 • Sektionen för design – Department of Design
 • Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad – Department of Resource Recovery and Building Technology
 • Sektionen för textilteknologi – Department of Textile Technology

Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare

The English names of the departments are in progress. The Swedish names are the following:

 • Sektionen för vårdvetenskap
 • Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa
 • Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik
 • Sektionen för arbetsliv och välfärd

Faculty of Librarianship, Information, Education and IT

 • Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning – Department of Educational Research and Development
 • Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap – Swedish School of Library and Information Science
 • Sektionen för förskollärarutbildning – Department of Pre-School Teacher Education
 • Sektionen för lärarutbildning – Department of Teacher Education
 • Sektionen för informationsteknologi – Department of Information Technology

 

Text: Johanna Avadahl
Photo: Anna Sigge