Spikning ceremony

Malin Östman is posting her thesis titled: Kontinuitet som grund för
vårdande och hälsa vid hjärtsvikt: patienters, närståendes och
sjuksköterskors perspektiv.

(Due to the current situation the ceremony is for invited guests only.)