Higher seminars of LIS: "Relationerna mellan (kultur)politik och bibliotek: kunskapsproduktion inom akademin respektive offentlig förvaltning"

Jenny Johannisson presents"Relationerna mellan (kultur)politik och bibliotek: kunskapsproduktion inom akademin respektive offentlig förvaltning"

See swedish page for more information

Language: Swedish

Chair: TBD

Zoom: Meeting ID: 656 3441 0647