Mikael Löfström

Faculty of Textiles, Engineering and Business (including The Swedish School of Textiles)

Department of Business Administration and Textile Management

Phone: 033-435 4440

Mobile: 0732-305909

E-mail: mikael.lofstrom@hb.se

Room number: L407

Signature: MLO

Mikael Löfström is Assistant Professor in business administration with a specialization in the governance, management and the organizing of the public sector. The research field that Mikael's research mainly focused on is inter-organizational collaboration between public organizations, projectification of the public sector and implementation of policies and reforms.

The most recent publications below and all publications in the link.

SWESUB

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2016). Project Management in the Context of Public Welfare Practices—Identifying Critical Aspects in Cross-Boundary Relationships.International Research Society for Public Management (IRSPM) 20th Annual Conference in Hong Kong, China City University of Hong Kong and The Polytechnic University of Hong Kong.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2015). Implementation in the era of accelerating projectification – Synthesizing Matland (1995) and research on temporary organizations. International Research Society for Public Management (IRSPM) 19th Annual Conference in University of Birmingham.

Löfström, M. (2015). Styrgruppens praktik: Om mötens organisering. Rapportserie: Styrning, organisering och ledning Rapport nr 4. Borås: Högskolan i Borås.

Brorström, B., Ekström, K. M., Löfström, M. & Eklund, S. (2015). Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande. Rapportserie: Vetenskap för profession: rapport nr 33. Borås: Högskolan i Borås.

Löfström, M. och Nilsson, V. (2015). Sociala investeringar i Ale och på Hisingen. En studie av vilken betydelse samverkan kan ha för sociala investeringar. KFi-rapport 132. Kommunforskning i Västsverige. 

Theandersson, C and Löfström, M (2014) Collaboration and boundaries – A matter of demarcation or cross-boundary endeavors? The 7th Nordic Working Life Conference, June 11-13 2014, Göteborgs universitet.

Carlén, M., och Löfström, M. och Theandersson, C (2014) Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Rapport nr 34. Högskolan i Borås: FoU Sjuhärad. ISBN 978-91-85025-30-5

Löfström, M. och Öfverström, H. (2014) Samordningsförbundet FinsamGotland – en studie av hur samverkan implementeras genom samordningsförbund. KFi-rapport 125. Kommunforskning i Västsverige. ISBN: 978-91-87454-17-2.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2013). The project organization as a policy tool in implementing welfare reforms in the public sector The International Journal of Health Planning and Management vol. 28/1 pp 122–137.

Löfström, M. (2013). Samverkansprojekt – om att konstruera gränser. I Axelsson, R. och Bihari Axelsson, S. (red) Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, J., Löfström, M. Bihari Axelsson, S. and Axelsson, R. (2012). Actor or arena: Contrasting translations of a law on interorganizational integration. Journal of Health Organization and Management vol 26, Iss: 6, pp.778 - 793.

Pashang. H och Löfström, M. (2011) Group tutoring in accounting: a phenomenological approach. European Journal of Management, vol. 11/2.

Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M (2011). Island in the stream. The project organization as a policy tool in reforming the public sector. NOPSA Politikens projektifiering – temporära organisationer i offentlig politikutformning, 2011. 9-12 augusti 2011, Vasa, Finland.

Jensen, C., Johansson, S., Löfström, M (2011). The project organization as a policy tool in implementering reforms in the public sector. 10th IRNOP Conference, The Expanding Domain of Project Research. June 19-22, 2011. Montréal, Canada.

Löfström, M. (2010). Inter-organizational collaboration projects in public sector – a balance between integration and demarcation. The International Journal of Health Planning and Management, vol. 25/2 pp 136-155.

Löfström, M. (2010). Samverkan och gränser. Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor. Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.

Jensen C, Johansson S och Löfström M, (2007). Projektledning i offentlig miljö. Malmö: Liber.

Johansson S, Löfström, M. and Ohlsson, Ö. (2007). Separation or Integration - A Dilemma when Organizing Development Projects. International Journal of Project Management, vol. 25/5 pp 457-464.

Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2006). Project relationships – A model for analyzing interactional uncertainty. International Journal of Project Management, vol. 24/1 pp 4-12.