Spring 2020

W. 4: 200120

Presenter: Jutta Haider

Title: Research presentation

Chair: Jan Nolin

Language: English

 

W. 5: 200127

Plan seminar: Björn Ekström

Language: English

Chair: Elena Maceviciute, senior commentator: Björn Hammarfelt, commentator group: Hana Marcetic, Berthilde Uwamwezi and Arvid Jakobsson

 

W. 5: 200130 (Thursday) - D409 - 14.30-16.30

Final seminar: Pussadee Nonthacumjane

Chair: Ola Pilerot, senior commentator: Zinaida Manzuch

Language: English

 

W. 7: 200210

Plan seminar: Hana Marcetic

Language: English

Chair: Ola Pilerot , senior commentator: Karen Nowé Hedvall, commentator group: Kristin Johansson, Bertilde Uwamwezi and Pussadee Nonthacumjane

 

W. 8: 200217

Guest seminar: Mattias Ekman, guest researcher at OsloMet

Chair: Helena Francke

Language: Swedish

Att navigera i kunskapens rum: Nya sökteknologier i tidigmoderna bibliotek

Nyckelord: biblioteksvetenskap, kunskapsteknologi, biblioteksarkitektur, klassifikation, katalog, bibliografi, loci communes, ars memoriae.

Abstract: Under 1500- och 1600-talen gjorde boktryckarkonsten att tillgången på böcker ökade drastiskt i Europa. I takt med framväxten av nya vetenskapliga metoder, nya kunskapsklassifikationer och ny kyrklig dogmatik, utvecklades strategier för hur man skulle kunna orientera sig och finna fram i växande mängder av skrifter. I denna presentation ska jag diskutera ett urval sådana strategier, och undersöka dem som svar på kunskapsteknologiska och rumsliga problem. De tidigmoderna lärda delade den antika bilden av att kunskap kan betraktas som platser eller rum i en abstrakt och konkret arkitektur, som man mentalt eller fysiskt kan ”vandra” runt i. Jag ska argumentera för att det nyskapande biblioteksvetenskapliga greppet i tidigmodern tid – vilket fick efterverkningar helt in i vår tid – bestod i kombinationen av flera olika typer kunskapsarkitektur – alfabetiska listor, kataloger, bibliografier, klassifikationer, hyllsystem och biblioteksrum. Som kombinatoriska system sammansatt av enskilt sett gripbara ordningar, möjliggjordes sök i tilltagande komplexa och stora kunskapsmängder, från startpunkter och med slutdestinationer av varierande karaktär, i fysiska bibliotek och i hypotetiska samlingar. Presentationen tar för sig milstolpar i den europeiska utvecklingen från detta perspektivet, och ger några exempel på nordiska applikationer.

 

W. 9: 200224

Guest seminar: Linn Eckeskog, Umeå universitet. Linn är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och lektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Hon undervisar i MKV och strategisk kommunikation samt vid förskollärarutbildningen

Titel: Förskolors kommunikation med vårdnadshavare - Höga förväntningar och otillräckliga förutsättningar

Ansvariga: Julia Pennlert och Helena Francke

Chair: Helena Francke

Seminariet är ett samarrangemang mellan Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap och Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.

Language: Swedish 
 
ABSTRACT
Varför vill inte förskolechefen att personalen använder ordet kram i veckobreven? Varför befarar personalen att kommunens nya, obligatoriska lärplattform ska försvåra, snarare än underlätta, kommunikationsarbetet? Jag har under de senaste åren studerat förskollärares och barnskötares kommunikation med vårdnadshavare i ett digitaliserat medielandskap. Jag talar i min avhandling (Eckeskog 2019) om ett kommunikationsarbete som ingår i arbetet i förskolor, men som sällan uppmärksammas eller ges tid och resurser.
Under min presentation kommer jag att beskriva och diskutera den medierade kommunikationens betydelse för förskolans identitet och legitimitet, liksom för personalens vilja att uppfattas som professionella. Förskolornas kommunikation, menar jag, fungerar som utrymmen för förhandlingar och gränsdragningar, där ansvar förmedlas och normer upprättas. Kommunikationen med vårdnadshavare är därför en fråga om såväl professionalisering som arbetsmiljö och jämlikhet.

 

W. 10: 200302

Presenter: Sofia Lindström

Title: Vad är delaktighet i Göteborgs stads kulturförvaltning?

Seminariet kommer behandla en del av den rapport Sofia Lindström skriver till förvaltningen utifrån mitt RJ-projekt Delaktighetsprocesser i offentlig förvaltning, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad.

Chair: Elena Maceviciute

Language: Swedish

 

W. 11: 200309

Presenter: Tom Wilson

Title: How to get published

Language: English

 

W. 17: 200420

ONLINE SEMINAR
Guest seminar: Sofia Lindström and David Ekholm, Linköping University

Title: Bokstart Göteborg: integrating cultural policy and social policy objectives through the use of home visit technologies in socially vulnerable areas in the city

Chair: Jan Nolin

Language: English

 

W. 18: 200427

ONLINE SEMINAR
Guest seminar: Fernando Bolaños Zarate, Pontifical Catholic University of Chile

Title: S-TVET* Students’ Experiences of and Approaches to Information Interaction Activities within Digital Environments: A Phenomenographic Study

*Chile’s Secondary Technical and Vocational Education and Training

Chair: Ola Pilerot

Language: English

 

Abstract

It is argued that today is an information driven society. As such, being able to engage information digital abilities (IDA) to solve an information interaction activity (IIA) within digital environments is key for social participation, equality and fundamental for the bridging of socio-economic and cultural gaps. Congruently, developing IDA within school classrooms has become a priority. However, international comparative assessments (e.g. The IEA International Computer and Information Literacy Study), as well as national standardized assessments (e.g. Enlaces SIMCE-TIC), suggest that students can, at best, complete basic and explicit information-gathering and management tasks within digital environments. Reviewing literature indicates that studying students’ expressed experiences of IIA has been done scantly; which seems odd given that literature constantly holds true that students’ expressed experiences of IIA are of key importance for developing IDA. Correspondingly, by means of phenomenography, we study Chile’s Secondary Technical and Vocational Education and Training (S-TVET) students’ expressed experiences of IIA; a group that has likewise been overlooked. Focusing on both the out-of and in-school settings, our findings highlight the emergence of a so far underexplored outcome space: students experience differently within specialty and general courses. This finding makes us ask if S-TVET specialty courses, as they are currently designed, are conducive to developing IDA. Another important finding is that there is data to suggest that the apparent clear-cut division between the out-of and in-school experiencing seems not to be as pristine as some might suggest. Finally, our results point to the importance of situating students’ expressed experiences within wider discourses surrounding digital ability development.

Key Words: Information Digital Abilities, Phenomenography, Technical and Vocational Education and Training, Information Interaction Activities

 

W. 21: 200518

ONLINE SEMINAR
Presenter: Björn Hammarfelt

Title: Responsible and proficient referencing in academic text

Chair: Prof. Roger Blomgren

Language: English

"At the personal level of the scientific writer and the editor and publisher of journals, it tells that one might well be as careful about references as we are about titles, authorships, and proper presentation of data." (de Solla Price, Little Science, big science...and beyond, 1986 s. 178,

In this seminar we will discuss how to cite effectively and responsibly in academic texts. Topics that will be addressed are: how many references are enough? Should you use direct quotes or re-write? Is stacking of references a good tactic, and should you cite yourself? A short presentation, including examples will be given, followed by a general discussion.

Resources:

Bart Pender (2018). Ten simple rules for responsible referencing https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1006036

och på svenska "Förlåt jag blott citerar: Åtta punkter för ansvarsfullt refererande" blogpost: https://bibliometri.net/2018/04/24/forlat-jag-blott-citerar-atta-punkter-for-ansvarsfullt-refererande/

 

W. 22: 200525

ONLINE SEMINAR

Presenter: Sofia Lindström

Language: English

Chair: Jutta Haider


Abstract
Seminariet kommer behandla AMASS, det EU-projekt som Högskolan i Borås, centrum för kulturpolitisk forskning, är del i. Sofia Lindström, Jenny Johannisson och Roger Blomgren kommer presentera projektets syfte och beskriva workpackage 1, som vi har ansvar för.

 
W. 23: 200603 - OBS 14.00-16.00

Joint PhD Colloquium/Seminar Borås - Berlin - Copenhagen

NB! This is not part of the PhD seminar course

Chair: Gustaf Nelhans
 
We will have two presentations, each followed by discussions. The colloquium will take place in Zoom and all PhD students, teachers and researchers are encouraged to join.
 
Elisa Tattersall Wallin, SSLIS, University of Borås: Exploring the timespaces of young adult's subscription-based audiobook reading practices.
Elisa Tattersall Wallin is a doctoral student at the Swedish School of Library and Information Science, University of Borås. Her research is about reading practices, audiobooks and subscription-services, focusing particularly on young adults and the temporal and spatial aspects of their reading. For her first article Elisa collaborated with a subscription-service for audiobooks, using statistics from their transaction logs to study when during the day, week and year that their users listen to audiobooks. The findings revealed that young men spent the most time per day on audiobooks, averaging 100 minutes per day, and that all users spent a significant amount of time reading audiobooks during the day on weekdays. Elisa is currently carrying out an interview study with young users of subscription-based audiobooks as well as working on a conceptual article where she is suggesting and developing the concept of reading by listening as a way of talking about reading when it is done by ear rather than by eye. Elisa started her PhD position in 2017, and is supervised by Associate Professor Anna Lundh and Professor Jan Nolin.
 
Kirsten Schlebbe, Young Children's Digital Information Behavior
Kirsten is a doctoral student at the Berlin School of Library and Information Science at Humboldt-Universität zu Berlin. She started working on her PhD in 2017 and is advised by Prof. Dr. Elke Greifeneder.
Kirsten’s research focuses on the information behavior of young children in relation to their use of digital and especially mobile devices. To get a first exploratory insight, she conducted an interview study with 22 parents of 19 families with 22 children aged one to six years who had prior experience using mobile devices. The goal of the study was to examine how children and their families use mobile devices and whether this usage includes information seeking activities or other activities that can be linked to the children’s information behavior. In her talk, she will present the results of this study and discuss ideas for a follow-up study that will focus on the children’s perspectives.
 
 

V. 24: 200608

ONLINE SEMINAR

Guest seminar: Lisa Olsson Dahlquist, Lunds universitet. Lisa is a researcher and senior lecturer at the Department of ALM and Digital cultures at Lund University.

Chair: Jutta Haider

Language: English

At the seminar, I will present my dissertation “Popular education for Participation: A study of the Public Library’s Democratic role in a Digital Society” in which I explore the public library’s democratic and educational role in a time when knowledge and cultural institutions are affected by changes related to digitalization. I will also talk about a related research project that I am currently working with that explores how the notion – and understanding – of algorithms affect the everyday life internet practices for children and adults. The aim of the study is to develop in-depth knowledge of what algorithm awareness (as part of MIL) means in the inter-generational meeting, i. e. between children and adults. What tools are needed and how can librarians work with such tools?

 

W. 25: 200615

ONLINE SEMINAR

Mid seminar: Muhebera Bizimana

Language: English

Chair: Jutta Haider, senior commentator: Erik Joelsson, commentator group: Hana Marcetic and Kristin Johansson